สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน

รายได้
รายได้ประจำ 10,000 บาท/เดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 15 ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 30,000 บาท
ผ่อนชำระ
นานสุด 24 เดือน

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน กู้ได้สูงสุด 30,000 ไม่ต้องมีหลักประกันก็สามารถกู้ได้

 

สินเชื่อออมสินล่าสุดของธนาคารออมสิน เปิดให้กู้แล้วกับสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินที่เปิดให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในด้านต่างๆ เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ โดยให้กู้ตามความจำเป็นและตามความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งสินเชื่อเพื่อคุณออมสินมีวงเงินให้กู้ยืมสูงสุด 30,000 บาทต่อราย และมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 1.25% ต่อเดือน กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 งวด สามารถยื่นกู้ได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน อาชีพอิสระก็กู้ได้สบาย หนึ่งในโครงการกู้เงินออมสินที่เปิดกว้างมากที่สุด หากใครที่สนใจทำเรื่องยื่นกู้ หรือได้รับคำเชิญแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo สามารถเช็กรายละเอียดกันที่นี่ได้เลย!

 

ผู้กู้สินเชื่อเพื่อคุณออมสินต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

สำหรับผู้ที่มีความสนใจยื่นกู้ สินเชื่อเพื่อคุณออมสินจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

-ผู้ที่มีรายได้ประจำ ต้องมีอัตราเงินเดือน 8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

-ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระต้องการสมัครสินเชื่อออมสินซึ่งเป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก (สามารถกู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท)

-ต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการ ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน มีดังนี้

เพื่อให้ได้รับอนุมัติเร็วเอกสารก็ต้องครบสินเชื่อเพื่อคุณกี่วันอนุมัติที่หลายคนถามมาถ้าเอกสารครบผลการอนุมติก็จะออกมาเร็ว

-บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สำหรับลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ

-ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ ควรเตรียมสลิปเงินเดือนและ Statement ของเดือนล่าสุดให้พร้อมสำหรับการขอ สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน

-ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องการขอสินเชื่อเพื่อคุณ pantip บอกว่าจะต้องใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฏในภาพถ่ายอย่างชัดเจน

-มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกัน

รายละเอียดเงินงวดผ่อนชำระวงเงินกู้ของสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน

ทั้งนี้สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน ก็ได้มีการประเมินตารางเงินงวด ที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละงวดได้ดังนี้

  • 8,000 บาท ผ่อนชำระทั้งหมด 24 งวด (งวดละ 390 บาท)
  • 10,000 บาท ผ่อนชำระทั้งหมด 24 งวด (งวดละ 485 บาท)
  • 15,000 บาท ผ่อนชำระทั้งหมด 24 งวด (งวดละ 730 บาท)
  • 20,000 บาท ผ่อนชำระทั้งหมด 24 งวด (งวดละ 970 บาท)
  • 25,000 บาท ผ่อนชำระทั้งหมด 24 งวด (งวดละ 1,250 บาท)
  • 30,000 บาท ผ่อนชำระทั้งหมด 24 งวด (งวดละ 1,500 บาท)

การชำระเงินสินเชื่อเพื่อคุณในแต่ละงวด จะไม่มีไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก ซึ่งทางธนาคารจะพิจารณา ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน สามารถเช็คสถานะสินเชื่อเพื่อคุณออมสินได้ที่แอพลิเคชันของธนาคาร

 

การสมัครลงทะเบียน เช็กสิทธิ์ สินเชื่อเพื่อคุณออมสินล่าสุด

ธนาคารจะส่งสินเชื่อทำการส่งคำเชิญผ่านแอปพลิเคชั่น MyMoเพื่อสมัคร สามารถเช็คสินเชื่อออมสินได้ทันทีหรือลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยตนเอง ผ่าน www.gsb.or.th และนำเอกสารประกอบการขอกู้ไปติดต่อสาขาที่ประสงค์ขอกู้ให้ครบถ้วน สาขาใดก็ได้ ยื่นกู้ได้ทันทีกับสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 วงเงินสูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ และยังผ่อนชำระได้ยาวนานอีกด้วย โดยเงื่อนไขของ สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้
5,000 บาท/เดือน
ดอกเบี้ย
ระหว่าง 17-25% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุระยะเวลาคืนเงิน
รายได้
10,000 บาท/เดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงิน
สุงสุด 1,500,000 บาท
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุระยะเวลาคืนเงิน
Scroll to Top