เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ของเรา, fat.or.th, เป็นโครงการร่วมที่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินการโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Foundation Alliance P.T., SIPA World, Base of New Knowledge และได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรท้องถิ่น All Compare Co., LTD ที่ช่วยดำเนินงานในตลาดประเทศไทย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผู้ใช้งานในประเทศไทย

Foundation Alliance P.T., SIPA World, Base of New Knowledge
Foundation Alliance P.T., SIPA World, Base of New Knowledge เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีภารกิจในการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้และบริการทางการเงินแก่ประชาชนทั่วโลก ด้วยความเชื่อว่าการมีความรู้ทางการเงินที่ดีสามารถช่วยให้ทุกคนนำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินได้ องค์กรของเราได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

องค์กรของเรามีภารกิจในการสร้างความเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ทางการเงินผ่านการจัดทำเนื้อหาบทความ, การสัมมนาออนไลน์, และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลากหลายหัวข้อทางการเงิน เช่น การจัดการหนี้สิน, การวางแผนการเงินสำหรับอนาคต, และการเพิ่มพูนทรัพย์สิน ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาการเงิน เรามุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลก

โปรดทราบว่าเราไม่ได้เป็นพันธมิตรกับทุกบริษัทที่มีบริการอยู่บนเว็บไซต์ของเรา การให้ข้อมูลเป็นเพียงเพื่อการศึกษาทางการเงินเท่านั้น เพื่อให้คนไทยสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง เราไม่เป็นพันธมิตรกับบริษัทการเงินใดๆ เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม พันธมิตรของเรา (All Compare Co., LTD) ทำงานร่วมกับลีดส์ โดยตัวบริษัทเองก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับธนาคารทุกแห่ง และให้บริการเฉพาะของพันธมิตรของตนผ่านการส่งต่อข้อมูลการติดต่อจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยังพันธมิตร

All Compare Co., LTD
All Compare Co., LTD เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศไทยและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่มองหาแหล่งกู้ยืมและธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ในประเทศไทย บริษัทของเรามุ่งเน้นในการรวบรวมการสมัครขอสินเชื่อและขายข้อมูลเหล่านี้ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งได้แก่ธนาคารและสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในประเทศไทย

โมเดลธุรกิจของเรามีการจัดการเครือข่ายเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานสามารถส่งแบบฟอร์มการติดต่อได้ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังบริษัทคู่ค้าของเรา ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินโดยตรงกับผู้ใช้งาน โดยที่เราไม่เคยออกสินเชื่อเอง เว็บไซต์ของเราเพียงแค่รีวิวบริการที่เสนอโดยธนาคารในประเทศไทย และให้ผู้ใช้งานมีตัวเลือกในการส่งแบบฟอร์มแสดงความต้องการสินเชื่อ จากนั้นเราจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังพันธมิตรตามเงื่อนไขที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญคือเราไม่เก็บข้อมูลที่อ่อนไหวจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขบัตรเครดิต เราเก็บเฉพาะข้อมูลติดต่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อเท่านั้น (เช่น จำนวนเงิน, เงินเดือน)

เราเชื่อว่าการมีความรู้ทางการเงินที่ดีสามารถช่วยให้ทุกคนนำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการหนี้สิน, การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต, หรือการเพิ่มพูนทรัพย์สินของตน ด้วยการอัพเดทข้อมูลการเงินอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อดีและข้อเสียของการใช้สินเชื่อจากธนาคารต่างๆ, วิธีการเลือกบัตรกดเงินสดที่เหมาะสม, และบทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินในชีวิตประจำวัน เราหวังว่าจะสามารถสนับสนุนให้ทุกคนในประเทศไทยมีความรู้และเข้าใจในเรื่องการเงินมากยิ่งขึ้น

Scroll to Top