lh bank สินเชื่อส่วนบุคคล

lh bank สินเชื่อส่วนบุคคล

รายได้
15,000 บาท/เดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 1,500,000 บาท
ผ่อนชำระ
นานสุด 60 เดือน

เพราะอะไร lh bank สินเชื่อส่วนบุคคลถึงมีความน่าสนใจ

 

lh bank สินเชื่อส่วนบุคคล มีอีกชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล happy cash ซึ่งเป็นสินเชื่ออนุมัติง่ายของธนาคาร lh bank ถ้าถามว่าท่ามกลางผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจำนวนมากในท้องตลาด lh bank สินเชื่อส่วนบุคคลมีความน่าสนใจอย่างไร? ก็ต้องบอกว่า lh bank สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อส่วนบุคคลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ให้วงเงินให้กู้สูงถึง 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งสูงพอ ๆ กับวงเงินให้กู้ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในไทยเลย อีกทั้งเรายังกู้สินเชื่อธนาคารได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว lh bank สินเชื่อส่วนบุคคลปี 2567 ยังมีระยะเวลาผ่อนนานถึง 60 เดือนอีกด้วย ถ้าถามว่าสินเชื่อธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าคิดดอกเบี้ยแพงไหม ก็ต้องบอกเลยว่าไม่แพง ซึ่งดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคล happy cashอยู่ในระดับมาตรฐานทั่วไปนั่นคือไม่เกิน 25% ต่อปีนั่นเอง

lh bank สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว จะอาชีพไหนก็กู้ได้

ถ้าพูดถึงสินเชื่ออนุมัติง่าย อนุมัติไว หนึ่งในนั้นย่อมต้องมี lh bank สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อส่วนบุคคล happy cash ที่สำคัญคือไม่ว่าคุณจะทำอาชีพพนักงานประจำ หรืออาชีพอิสระ คุณก็สามารถกู้ lh bank สินเชื่อส่วนบุคคลได้ โดยากเป็นพนักงานประจำ จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 60 ปี มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป มีรายได้ 15000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และต้องมีเอกสารประกอบการสมัคร lh bank สินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนเดือนล่าสุด สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน 

สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระหรือจ้าของกิจการที่อยากลงทะเบียนสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ดังกล่าว จะต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี อายุกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งต้องมีรายได้ต่อเดือน 50000 บาทขึ้นไป สำหรับเอกสารที่ใช้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ปี 2024 นี้ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือหจก.ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน สำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร หรือแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน และสำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน ทั้งนี้ ถ้าถามว่าสินเชื่อส่วนบุคคล lh bank เช็คบูโรไหม ก็ต้องบอกว่า lh bank สินเชื่อส่วนบุคคลยังต้องเช็กบูโรอยู่

lh bank สินเชื่อส่วนบุคคล กับรายละเอียดที่คุณต้องรู้

บางคนอาจคิดว่าแค่เข้าใจเรื่องวงเงินให้กู้ ดอกเบี้ย และระยะผ่อนชำระของ lh bank สินเชื่อส่วนบุคคลก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่อยากบอกว่านอกจากรายละเอียดดังกล่าว คุณควรทำความเข้าใจเงื่อนไขอื่น ๆ ของlh bank สินเชื่อส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน เช่น กรณีผิดนัดชำระ happy cash lh bank จะต้องเสียดอกเบี้ยบวก 3% ต่อปี หรือไม่เกิน 25% ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชำระ นอกจากนี้ หากผิดนัดชำระหนี้ lh bank สินเชื่อส่วนบุคคล ทาง lh bank สาขาอาจยกเลิกสัญญาได้ทันที ที่สำคัญคือหากธนาคาร lh bank มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ จะมีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และถ้าใครที่มีคำถามอื่น ๆ สงสัยเกี่ยวกับ lh bank สินเชื่อส่วนบุคคล ก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์อย่างสินเชื่อส่วนบุคคล lh bank pantip ได้เลย และต้องบอกว่าการใช้บริการสินเชื่อผ่านแอพดังกล่าว คุณสามารถสมัครได้ในทุกช่องทางสมัครของธนาคาร lh bank

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้
5,000 บาท/เดือน
ดอกเบี้ย
ระหว่าง 17-25% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุระยะเวลาคืนเงิน
รายได้
10,000 บาท/เดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงิน
สุงสุด 1,500,000 บาท
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุระยะเวลาคืนเงิน
Scroll to Top